Zatímco analytici považují akcie firem jako Alphabet (Google) a Facebook za jistotu a předpovídají jim další růst, AIERA (zkratka pro artificially intelligent equity research analyst) se k nim staví o poznání chladněji. Jedenácti akciím určil doporučení „držet“ a právě Facebook a Google dokonce zařadil do kategorie „prodat“. Zásadně se tak rozchází s přesvědčením převládajícím na Wall Street, kde 42 ze 47 ohodnocení doporučuje „koupit“ Facebook a 34 ze 41 Google. Názor AIERA, na jejímž vývojji se podílel i spolutvůrce Alexy Bryan Healey, ovšem ještě nemá takovou váhu, aby ovlivnil celkové doporučení Wells Fargo. Podle jeho tvůrce, Kena Seny, je program stále v testovací fázi a proto prozatím vliv na dlouhodobá společnosti doporučení nemá. Jejím hlavním účelem je sledovat vývoj akcií, provádět technickou analýzu a formulovat nezávislý denní, týdenní a měsíční pohled na pohyb akcií. Podle Seny AIERA překonává lidské analytiky v zachycování a analýze velkého množství volně dostupných dat, ale lidé mají stále navrch v zohledňování širších ekonomických rámců a témat. 

Je ovšem otázka, jestli jsou velké bankovní domy tahouny a průkopníky ve finančních inovacích, nebo jestli tato role postupně přechází na dravé konkurenty ze Sillicon Valley. Podle zprávy Autonomous Research jsou americké banky jednoznačně pozadu za fintech produkty technologických firem. Zpráva hodnotila míru zavádění a pokročilost fintech produktů jako umělá inteligence, chatboty a blockchain. Zároveň zvýhodňovala rozvíjející se pokročilé technologie na úkor těch již zavedených.

Další příležitost pro soupeření fintech společností s bankami se rýsuje v EU. Zákon, umožňující třetím stranám přístup k bankovním informacím zákazníků (při jejich souhlasu) a k API bankovních aplikací, začne platit v lednu 2018 jako součást evropské iniciativy známé jako „open banking“. Stále roztoucí podíl bezhotovostních plateb na celkovém objemu transakcí tak pravděpodobně ještě zrychlí po příchodu aplikací umožňujících větší volbu.

Podle Anirbana Bose, ředitele globálního bankovnictví ve společnosti Capgemini, tak budou muset stávající hráči v drobném bankovnictví znovu posoudit svou roli na trhu, zároveň však nová situace přinese řadu příležitostí pro další rozvoj. Na druhou stranu zvýšený dozor a regulace, vlastní tradičním bankovním institucím, může představovat významnou výzvu pro fintech společnosti, které pocházejí ve velké míře z divočejší start-up kultury. Která strana lépe využije nových podmínek se tedy uvidí v průběhu příštího roku.