Forexový broker vás podporuje v obchodování, protože na každém klientovi určitým způsobem vydělává. Broker binárních opcí vás odradí od forexu a říká, že jediné kde je možné pořádně vydělat jsou binární opce. Prostě každý se snaží dostat obchodníka tam, kde od něho dostává nějaké provize. K tomu ještě přičteme, že neprofesionální forexoví obchodníci se pramálo zajímají o systém fungování celého trhu, protože jsou zahlceni informacemi o jednotlivých strategiích, tržních novinkách a obchodních platformách.

Sám jsem měl možnost se po dva roky pohybovat ve společnosti profesionálních obchodníků a přiučit se skutečným principům fungování retailového forexového trhu. Protože mi celý forexový business přišel velmi  neetický, chtěl bych ve svém článku poskytnout pár informací, které normálně na povrch moc nevyplouvají. Tak, aby se každý mohl lépe rozhodnout, zda je pro něho tento trh a styl obchodování vhodný, či nikoliv. Zároveň apeluji na čtenáře, aby si věci, o kterých budu psát ověřovali. Většinu věcí mám sice z vlastní zkušenosti, ale víceméně všechno čeho se dotknu na internetu už existuje. Problém je v tom, že lidé to nehledají.

 

Jak funguje forexový trh?

Hlavní forexovou burzou je trh mezibankovní likvidity. Tento trh je decentralizovaný, což znamená, že zde není žádná centrální burza (tak jako na akciovém trhu) a účastníci si domlouvají kontrakty mezi sebou a poté je mezi sebou vypořádávají. Členy tohoto trhu je zhruba 1000 bank, ale naprostá většina objemu peněz teče pouze přes zhruba deset z nich.

Na banky jsou posléze napojeny poskytovatelé likvidity, kteří sdružují více bank. A na ně jsou napojení retailoví brokeři. Někdy je cesta ještě složitější, nebo je naopak nějaký člen řetězce vynechán. Každý ze subjektů si samozřejmě účtuje nějakou provizi, a tak se stane, že ze spreadu, který může být i nulový, má obchodník v platformě spread 5 pipů. Ve skutečnosti to ale velmi často funguje tak, že broker celou strukturu nad sebou používá pouze jako zdroj cen (tj. price feed). Podívejme se proto hlouběji na roli brokera.

Jak funguje forexový broker?

Broker se samozřejmě (stejně jako každá další společnost) snaží maximalizovat svůj zisk. Jelikož ví, že pohyb ceny je téměř nemožné určit (o tom se budeme bavit v druhém dílu článku), spoléhá na to, že obchodníci dělají víceméně náhodné obchody. A tudíž v dlouhodobém horizontu nevydělávají ani neprodělávají (pokud neuvažujeme poplatky). Aby broker ušetřil na poplatcích pro poskytovatele likvidity, nepřeposílá tyto pokyny výše do struktury, ale drží si je u sebe. Tímto se z brokera stává tak zvaný tvůrce trhu z anglického „market maker“ (dále jen MM). V tomto modelu broker figuruje jako opačná strana transakce a pokud klient vydělá, on prodělá a naopak. Takový broker má pak jednoznačný zájem na prodělku svých klientů. Jak jsem již zmiňoval, tento business model využívá naprostá většina brokerů, protože je pro ně nejvýdělečnější.

Schéma modelu Market Makera

Toto už je široce známý názor a někteří lidé si na MM začali dávat pozor. Jenomže není tak jednoduché poznat, kdo si likviditu drží doma a kdo ji přeposílá dále. Brokeři se začali označovat písmeny STP a ECN, tyto zkratky mají znamenat, že broker přeposílá likviditu dále, tj. není Market Maker. STP – Straight Through Processing (přímé přeposílání), ECN – Electronic Communications Network (elektronická komunikační síť). Ve skutečnosti to často funguje tak, že si broker založí dceřinou společnost, která funguje jako poskytovatel likvidity. Takže po formální stránce je vše v pořádku, ale fakticky se nic nemění.

Schéma modelu ECN/STP brokera

Jaké věci může MM dělat ve svůj prospěch?

Naštěstí ani broker nemá nejmenší tušení, jakým směrem trh půjde, takže nemůže radit špatně. Co ale dělat může a dělá, je motivovat klienty k co největší obchodní aktivitě, ze které mu plynou spready, swapy a poplatky. To dělá tím, že klientům radí obchodní strategie a ukazuje jejich „prověřené“ výsledky. Volá lidem, dává jim různé tipy a zásobuje je newslettery o trhu. Vykládá jim o zaručených principech, které na trhu fungují už roky atd. Těmito aktivitami v lidech budí falešnou iluzi, že trhu rozumí a jsou schopni předpovídat jeho vývoj. Toto dělají všichni brokeři bez závislosti na tom, zdali jsou MM, či nikoliv.

Další možnou strategií MM je používání Virtual Dealera. Tento program umí automaticky zhoršovat podmínky exekuce klientům a zlepšovat podmínky pro brokera. Například umí přidat náhodný skluz jednotlivým příkazům, tj. otevírat či uzavírat je za horší cenu pro klienta, místo exekuce za spravedlivou tržní cenu. Nebo zpozdí exekuci příkazu a vybere tu nejhoší cenu pro klienta z daného časového rozmezí. Nejen tímto tématem se zabývá i článek od ČNB. Doporučuji přečíst článek celý, tento konkrétní problém je řešen v osmém odstavci. Informační pdf o Virtual Dealerovi je k dispozici například zde.

Když se cena blíží ke stoplossu, který si klient nastavil, je možné využít tzv. stoploss huntingu, tj. posunout cenu na hranici stoplossu a příkaz tak uzavřít za cenu danou stoplossem. Ano broker má možnost hýbat s cenou, jak se mu zachce. K těmto praktikám je přímo uzpůsobená i managerská verze platformy MT4. (Platformu si můžete stáhnout a nainstalovat, například zde, program nebude možné používat bez přihlašovacích údajů, můžete se ale dostat do nápovědy, kde jsou tyto funkcionality popsané).

Pokud nějaký zákazník využije ať už cíleného nebo nechtěného odchýlení ceny brokera od skutečných cen na trhu mezibankovní likvidity, může mu broker zrušit pozici s odvoláním na netržní ceny, nebo v podstatě jakýkoliv jiný článek smlouvy, i když to mnohdy není úplně relevantní. Klientovi poté nezbývá nic jiného, než se dožadovat spravedlnosti právní cestou (viz odkaz níže).

Pokud klient utrží zisk, broker mu ho může odmítnout vyplatit, toto platí především o společnostech registrovaných v „banánových republikách“ a daňových rájích. V nejhorších případech se stává, že broker klientovi nevyplatí ani vklad. Zkuste se kvůli pár tisícům EUR soudit na Marshallových ostrovech… Více informací k tomutu tématu naleznete v odborném článku na FxStreet.

Jak funguje STP/ECN broker?

Broker, který používá STP/ECN model není motivován obírat klienta, protože mu náleží pouze poplatky a část spreadu. To, zda klient prodělává nebo vydělává se na jeho příjmech neprojevuje. Ale i u tohoto brokera se Vám může stát, že vám budou zrušeny ziskové obchody či zabaveny zisky. Ani přes STP/ECN brokera se nemusí likvidita dostat až na mezibankovní trh. Na mezibankovním trhu panují jiné podmínky, například minimální objem je jeden milion USD tedy 10 lotů. Proto vámi podaný příkaz řekněme na 1 lot nemůže být exekuovaný hned. Reálně si poskytovatel likvidity nebo banka hlídá svůj risk, a až poté, co má veliký převis na jednu stranu, si ho pojistí na trhu. Krátkodobé obchody především v době, kdy je trh volatilní, tak mohou způsobit ztrátu bance či poskytovateli likvidity. Ten, protože je ve smluvním vztahu s STP/ECN brokerem, na něj zatlačí a donutí ho obchody stornovat.

Někteří brokeři nabízejí více typů účtů. Může se stát, že některý účet bude STP/ECN a v jiném bude broker fungovat jako MM. V praxi se používá i hybridní model, kdy část likvidity si broker drží, a část přeposílá dál. Bohužel neexistuje jednoznačný identifikátor brokerova modelu bez toho, aby člověk viděl brokerovu infrastrukturu. Je ale mnoho věcí, které nám mohou napovědět. Některé atributy zcela určitě odhalují MM.

  • Pokud má broker Instant Execution (slippage control), je zcela určitě MM.
  • Stejně tak pokud má broker fixní spready, vypovídá to o tom, že je MM.
  • Páka větší než 1:100 ukazuje na to, že se pravděpodobně jedná o MM.
  • Komise za round lot (poplatek navíc k spreadu) nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o STP/ECN.
  • Větší odezva market pokynu než čekajících pokynů může vypovídat o zařazení Virtual Dealera, a tedy se spíš jedná o MM.
  • Obecně čím více garantovaných věcí broker nabízí, tím spíše se jedná o MM.

Ani jeden typ brokera pro vás sice neznamená sto-procentní jistotu férového zacházení, ale u skutečného STP/ECN jste na tom mnohem lépe. Při výběru brokera bych také vzal v potaz brokerovu velikost. Veliký a zavedený broker bude pravděpodobně více dbát na svoji pověst a nebude uplatňovat tak špatné praktiky. Pěkné video a článek na toto téma ECN vs. MM  naleznete také zde, ale pozor, tyto stránky dělají affiliate určitým brokerů. O tomto tématu se více zmíním v druhé části článku.

Věřím, že vám uvedené informace přišly užitečné. V příštím článku se podíváme na konkrétní strategie a povíme si, proč ty běžně používané nefungují. Jedna závěrečná shrnující věta pro zapamatování: V naprosté většině případů jsou zájmy brokera protichůdné s těmi vašimi. I když se snaží tvářit jako váš spoluhráč, vskutku se jedná o vašeho soupeře.