Pre koho je Škola tradingu?

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o obchodovaní na finančných trhoch (prevažne na Forexovom trhu), ktorí sa tejto téme a problematike dlhodobo (alebo aj krátkodobo) venujú, ale aj pre študentov, ktorí majú na podobné témy záverečné práce. Celá škola tradingu je VYSLOVENE PRAKTICKÁ, teda všetko bude prednášané a predstavené z reálneho obchodovania a biznisu, nezaoberáme sa teóriou ani poučkami. Veľmi významným prvkom je riešenie zadaných úloh z tradingu v praktickej časti a networking, resp. nadväzovanie kontaktov s ľuďmi s podobnými záujmami. 

Časový harmonogram

Stretnutia sa budú konať 4x za sebou každú stredu, prvé je na programe  9.11. 2016 o 18.30 v posluchárni U3(prístavba) v budove Fakulty managementu. Ďalšie stretnutia budú 16.11., 23.11. a 30.11 v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Predpokladaný harmonogram hodín je 45-60min prednáška od lektora pána ing. Bukova, 30-45min praktická časť a vypracovávanie zadaných úloh a 15min porovnávanie/kontrola výsledkov. Koniec stretnutí je okolo 19.45. 

 

Témy

1. Seminár (9.11.) Monetárna politika – predstavenie aktuálnej monetárnej politiky u najväčších centrálnych bánk sveta (Fed, ECB, BoJ, BoE, RBA, BoC, RBNZ, SNB) a jej vplyv na hlavné svetové meny a trhy. Očakávania monetárnej politiky do budúcnosti. 

Praktická časť – odhad a očakávania úrokových sadzieb, resp. iných foriem monetárnej politiky na rok 2017.

2. Seminár (16.11.) Inflácia – Aktuálny vývoj inflácie (prepojené s monetárnou politikou), predstavenie úrokového a inflačného swapu, dlhopisy počas inflácie a deflácie, skladba portfólia počas inflácie a deflácie. 

Praktická časť – tvorba úrokového swapu a vytvorenie modelového portfólia podľa výhľadu účastníkov. 

3. Seminár (23.11.) Technická analýza I. – Základy technickej analýzy (supporty, rezistencie, trendové čiary a trendy) a ich využívanie pri reálnom obchodovaní.

Praktická časť – tvorba vlastnej technickej analýzy na vybraných reálnych grafoch a načrtnutie predpokladaného trendu na najbližšie obdobie. 

4. Seminár (30.11.) Technická analýza II. – Nadviazanie na TA, pokročilejšie metódy TA ako napr. technické patterny, trojuholníky a obrazce a ich využívanie pri reálnom obchodovaní.

Praktická časť – tvorba rozšírenej technickej analýzy na vybraných reálnych grafoch a načrtnutie predpokladaného trendu na najbližšie obdobie.    

Škola Tradingu na Ekonomickej Univerzite 

Škola tradingu sa konala v letnom semestri (marec až apríl) aj na EUBE a stretla sa s veľkým záujmom. Na jednotlivé prednášky prichádzalo okolo 25 ľudí. Účastníci dokázali využiť získané praktické poznatky do seminárnych, ale aj záverečných prác a mnoho z ľudí sa doteraz stretáva aj v rámci voľného času (networking).

Ako sa prihlásiť?

1. Vyplniť online dotazník, ktorý nájdete na nižšie uvedenom odkaze najneskôr do 31.10.2016. Vzhľadom na veľký počet záujemcov by sme Vás radi poprosili prihlásiť sa iba v prípade, ak máte seriózny záujem sa zúčastniť.
2. Počkať na email o prijatí/neprijatí do série workshopov
3. Následne potvrdiť záujem o tieto workshopy

O školiteľovi 

Ing. Peter Bukov vyštudoval podnikové financie na EUBA v roku 2013. Na finančných trhoch je od roku 2008 a reálnemu obchodovaniu sa venuje od roku 2011. Pôsobil vo firme CAPITAL MARKETS ako dealer a člen investičného výboru, ďalej vo firme WBPOnline ako analytik FX trhov. V roku 2013 založil firmu FTDigital, v minulosti zameranú na programovanie algoritmov na obchodovanie a v súčasnosti na poskytovanie trhových analýz a článkov. Od roku 2015 sa venuje aj firme LEETQUIDITY, ktorá je zameraná na technické analýzy pre klientov, spolu s obchodovaním klientskych účtov. 
Viac informácii môžete nájsť na jeho linkedin stránke tu.