Tématem workshopu byly strukturované investiční produkty- expozice s limitovaným rizikem. Zabývali jsme se pak zejména strukturovanými dluhopisy, kterými se pan Macura v rámci své činnosti věnuje nejvíce. Zmíněn byl celý proces a to od tvorby strukturovaných dluhopisů, přes zajišťování se přes opční zajištění až po uzavírání aukcí s bankami.

Jádrem celého produktu je zero bond poskytnutý ve většině případů vlastní bankou, který nám garantuje 100% návratnost. Nemůžeme prodělat, pokud abstrahujeme od inflace a nákladů příležitosti. Na bezkupónový dluhopis padne asi 75% investice, zbytek se investuje do opční strategie, která představuje risk a tedy výnos. Opce se nastaví podle bariéry, která určuje, na kolik % může podkladové aktivum klesnout, aby ještě generovalo výnos našeho produktu.

Vzhledem k povaze samotného workshopu padlo mnoho dotazů, jeden z nich směřoval na to, zda lidé tento instrument drží dlouhodobě. Odpověď byl víceméně jasná, vzhledem k tomu, že v dnešní době není snadné získat zaručený výnos, peněz je mnoho, úrokové sazby se drží při zemi, většina investorů doopravdy držbu preferuje, obzvláště pak koše akcií, které jsou sestavovány tak, aby obsahovaly akcie z rozlišných odvětví a sektorů, jež mezi sebou nekorelují. Padl i dotaz ohledně případného výstupu z investice, který je možný, protože je instrument normálně obchodovaný, jeho cena je ale ovlivněna aktuálním kuponem a spreadem.