V utorok 12. apríla vo večerných hodinách prebehla už tretia prednáška Klubu investorov v tomto semestri. Prednáškovú miestnosť Ekonomickej univerzity tento raz úplne zaplnili študenti kvôli kontroverznej prednáške s názvom Bezrizikové akcie. Na túto tému nám prišiel niečo povedať zakladateľ a riaditeľ Vltava Fundu SICAV, pán Daniel Gladiš. Vltava Fund je hodnotovo orientovaný, v súlade s fundamentálnou analýzou spravovaný investičný fond kvalifikovaných investorov. Pán Gladiš v minulosti pôsobil v spoločnostiach ako Atlantik finanční trhy alebo ABN AMRO Asset Management. Je taktiež autorom kníh Naučte se investovat a Akciové investice.

Hneď na začiatku prednášky povedal pán Gladiš, že väčšina ľudí by považovala názov „bezrizikové akcie“ za oxymoron, no on sa to pokúsil v ten večer vyvrátiť. Podľa neho sa všetci snažia dosiahnuť podobný cieľ pri investovaní – relatívne stabilný výnos pri malej volatilite a riziku. Rozdielny prístup k definícii pojmu riziko vedie k úplne inému zostaveniu portfólia, a preto je dôležité správne si zadefinovať daný pojem. Predstavil taktiež jednoduchú výnosovú krivku, ktorá hovorí, že čím je rizikovejšie aktívum, tým vyšší je výnos – toto je podľa prednášajúceho „svet včera“, ktorý platil pred finančnou krízou z roku 2008. Riziková krivka „sveta dnes“ vyzerá inak, pretože rôzne aktíva, akými sú peniaze v bankách alebo dlhopisy, nesú záporný výnos. Jeho cieľom pri investovaní nie je nízka volatilita, ale zvýšenie hodnoty jeho aktív, a preto sa nemôže sústrediť len na málo volatilné aktíva. Volatilitu považuje za zlú definíciu rizika a je podľa neho z dlhodobého hľadiska irelevantná.

Prednášajúci pokračoval grafom, na ktorom bola zobrazená cena akcií spoločnosti Warrena Buffetta – spoločnosti Berkshire Hathaway. Ceny akcií počas existencie spoločnosti až štyrikrát výrazne poklesli. Ak zoberieme podľa prednášajúceho do úvahy fakt, že Buffett je aj výkonným riaditeľom danej spoločnosti a snaží sa robiť minimum chýb, tak ani tieto fakty nemôžu zaručiť to, aby akcie neboli kolísavé.  Často dostáva pán Gladiš otázku, že kedy je ten správny čas začať investovať. Otázku považuje za zle položenú, pretože podľa neho je správny čas vždy, keď na to máte peniaze. Nepovažuje za najdôležitejší faktor pri investovaní načasovanie, ale práve dlhodobosť investovania. Pri porovnávaní ceny akcií a hodnoty Berkshire Hathaway predstavil jednoduchú tézu, podľa ktorej sa cena akcií ťahá za hodnotou spoločnosti, no keď cena akcií začne padať, pričom hodnota ostáva na rovnakej úrovni, je to vhodná investičná príležitosť.

Nasledoval graf, v ktorom bola porovnaná výnosnosť piatich rôznych aktív za posledných 200 rokov. Najmenej výnosným aktívom bol dolár, ktorý stratil až 90% svojej hodnoty, zlato získalo minimum hodnoty, a preto sa naozaj považuje za uchovávateľa hodnoty, vyššiu výnosnosť od zlata štátne pokladničné poukážky, ešte vyššiu dlhopisy no najvyššiu výnosnosť za posledných 200 rokov zaznamenali akcie, ktoré sa zhodnotili viac ako 600000-krát. Prednášajúci naznačil dôležitú myšlienku ohľadom pokračovania rovnakého trendu výnosnosti akcií aj do budúcnosti, pretože aj keď niekedy stratia akcie časť svojej hodnoty, z dlhodobého hľadiska je u nich viditeľný rastúci trend.

Na samotnom konci prednášky povedal prednášajúci, že existujú spoločnosti, ktoré majú bezrizikové akcie. Takéto spoločnosti nám umožnia stabilný výnos okolo 6%, čo nám zaručene pomôže dosiahnuť základný cieľ každého investora – poraziť infláciu, ktorá sa dlhodobo blíži k úrovni 2%. Preto je podľa neho potrebné študovať jednotlivé spoločnosti, urobiť si predstavu o výške ich podnikateľského rizika a určiť na záver správny pomer rizika a výnosu. Po prednáške nasledovala rozsiahla diskusia medzi publikom a prednášajúcim. (ok)