Již třetí přednáška v anglickém jazyce tohoto semestru se nesla v duchu real estate. Hostem pravidelné středeční seance Klubu investorů byl tentokrát svérázný James Woolf, znamý jako zakladatel společnosti Flow East, britské investiční společnosti působící v Čechách, která zaměstnává přes 250 lidí.

Flow East založil v roce 1990 a dle slov pana Woolfa byly a stále jsou podmínky pro podnikání v tomto oboru tristní. Byrokracie a právní překážky při výstavbě nových objektů vše velmi zdržují a znesnadňují. Někdy může stavbu pozastavit nespokojený soused nebo aktivisté. Jako jeden z dalších problémů české ekonomiky zmínil její poměrně silný růst, který není doprovázen růstem platů, což brzdí její vysoký potenciál. Co se týče zmíněných problémů s výstavbou, přirovnal Českou republiku k Venezuele. Velkou míru odpovědnosti za tuto situaci v ČR přisuzuje špatnému státnímu plánování a chronickému růstu vládního dluhu, což se promítá do neschopnosti expandovat a s tím koreluje i zmiňovaná nevole k zvyšování průměrných platů.

 V dnešní době je pan James Woolf známý především jako „ten muž“, který chce postavit Květinový dům na rohu mezi Václavským náměstím a ulicí Opletalova. Stal se tak věčným bojovníkem s pražskými památkáři a dalšími odborníky i neodborníky, jež mu již čtvrtým rokem hatí plány. On se však nevzdává a dále hodlá bojovat za postavení tohoto domu.

Tento muž prostě ví, co chce a neváhá si na to trpělivě počkat až do chvíle, kdy úspěšně dosáhne kýženého cíle. Přesto však nikdy nezapomíná na zodpovědnost, na kterou je potřeba při každém rozhodování brát zřetel.