6. Investiční konference: Success story Karla Janečka

2086x přečteno

Dne 17.3.2015 v rámci investiční konference se konala přednáška Karla Janečka zaměřená na jeho success story. Byly nám přiblíženy profesní vzestupy a pády. I profesionální matematik tělem i duší zde poznal, že intuici je záhodno brát v potaz.

Již v mladých letech jako matematik přemýšlel, jak by mohl teorii, již si vyslechl ve škole, použít v praxi. Po studiích:

  • 1996 MBA Bradley University, Peoria, USA.
  • 1997 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky
  • 2004 PhD Mathematical Finance - Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA.

se postupně zaměřil na akcie. Od roku 2000 jeho společnost RSJ obchoduje na londýnské derivátové burze NYSE Liffe. V letech 2002-2003 nastal přelom v podnikání, kdy se přesunuli v investičním pásu, a tak jim klesly poplatky. Stali se proto market makerem, zaměřeni na elektronické obchodování, v těchto letech ještě byla téměř nulová konkurence. Zde použili teorii do praxe, využili matematické modely, v každém okamžiku počítali střední hodnotu a riziko každého titulu. Veškeré tyto modely jsou netriviální.

Dobrá vize předčí očekávání. Důležité pro něj je umět vidět veškeré možnosti, které mohou nastat, a připravit se na nejhorší variantu. V roce 2004 firma zkrachovala z důvodu špatné konfigurace korelační matice (cena byla nahrazena za výnos) - vnitřně pan Janeček cítil, že něco není v pořádku, nicméně dal na svůj matematický rozum, že čísla nikdy nelžou. Firma ztratila veškerý svůj kapitál 400 000 eur. Jenomže partner měl důvěru v modely a rozhodl se investovat ještě vlastní kapitál, tím tedy zachránil firmu. Na jaře roku 2007 si začali všímat extrémní volatility, která vyvrcholila v srpnu 2007, kdy firma ztratila až 4 000 000 eur. V tento moment přestal mít víru v efektivní trhy.

Zpočátku byl motivován k vydělávání peněz kvůli svobodě. Uznává, že za peníze si štěstí člověk nekoupí, nicméně můžou být prostředkem k pohodlnějšímu životu. Po dostatečné akumulaci peněz přemýšlel, co udělá s penězi.

Rozhodl se, že založí nadační fond na podporu vědy NEURON, poté po zvážení se rozhodl, že začne řešit další problém v ČR, a to korupci – založil tedy nadační fond proti korupci. Při tomto záměru musel flexibilně reagovat na klacky pod svými nohami, jež mu tam házely instituce. Poprvé musel si u úřadů doložit dokumentaci ke svým titulům v šibeničním termínu do deseti dnů (Matfyz nedodává, nicméně při vizi účelu nadace dodalo dokumentaci a podařilo se založit nadaci).

Aktuálně se snaží o legislativní změny, transparentnost, zrušení anonymních akcií. Uvědomil si ale, že to pořád nestačí, je to pouze důsledek vlády, „chtělo by to kvalitní lídry.“ Proto se zaměřil na volební systémy a představil nám svůj volební systém Democracy 2.1.

V závěru pan Janeček zodpověděl na Vaše dotazy.