6. Investiční konference: Analogový investor v digitálním světě – Daniel Gladiš

2638x přečteno

Jaké jsou 4 zásady, podle kterých by se měl investor rozhodovat? Jaký je jeho největší nepřítel? Jak souvisí gramofonové desky s investicemi? A co takový kruh kompetencí... Dne 17.3.2015 jsme si v rámci investiční konference poslechli Daniela Gladiše a jeho přednášku o základech investování.

 Svůj náhled na investice připodobnil ke gramofonovým deskám. Nejkvalitnější požitek z hudby má také z těchto starých desek, nikoliv z dnešních moderních formátů. Zdůraznil potenciální hrozbu iluze přístupu k informacím, kdy můžeme podlehnout klamu, že máme přístup k nejnovějším informacím ihned, tudíž to může měnit náš pohled na akcii. V dnešním světě se odkláníme od jednoduchosti a máme k dispozici možná až příliš mnoho informací. Dalo by se to připodobnit k citátu:

„Náš problém není v tom, že toho víme málo. Náš problém je, že mnoho z toho, co víme, není pravda.“ – Will Rogers

I Daniel Gladiš se nechal inspirovat Warrenem Buffetem a Benjaminem Grahamem. Rozhoduje se na základě hodnoty investice ve vztahu k ceně, nikoliv pouze cenou. Zdůrazňuje také hlavního nepřítele investora:

"Největším problémem pro investora a jeho úhlavním nepřítelem je on sám." – Benjamin Graham

Úkol investora –najít pár dobrých investic. Při výběru akcií by si měl investor položit 4 otázky.

 1. Rozumím tomu, co dělá firma?
 • Co firma dělá, jaký má business model? Např. všichni znají Twitter, každý ví, jak se tweetuje, ale skutečně víme, z čeho pramení zisk Twitteru?
 • Zde začíná kruh kompetencí investora. Investor by si tedy měl seřadit firmy do kritérií
 1. Business model je pochopitelný, transparentní, předvídatelný
 2. Business model je pochopitelný, ale netransparentní, nepředvídatelný.
 3. Business model je nepochopitelný a netransparentní. Z toho plyne, že kruh mých kompetencí je definován a měl bych se věnovat pouze tomu malému výběru.

2. Bude firma úspěšná za 10 let?

 • Při koupě akcie si investor kupuje podíl na podnikání firmy.
 • Má firma trvale udržitelnou konkurenční výhodu?
 • Lze se zde rozhodovat na základě výnosů vlastního jmění či výnosu kapitálu.

3. Jedná firma ve prospěch akcionářů?

 • Jak management firmy alokuje svůj kapitál? Důležitá je zde také dividendová politika.
 • Investor by se měl pokusit maximalizovat hodnotu na 1 akcii.

4. Daří se firmě? Má skutečnou hodnotu?

 • Převyšuje hodnota akcie její cenu? Stoupá hodnota v čase? Cílem je využít pravděpodobnost vývoje hodnoty ve svůj prospěch.
 • Hodnota je nepřesná a subjektivní, tudíž je lepší využít obecnějších kritérií.
 • Pozor na okolí – investor by se měl řídit sám sebou, ne Panem Trhem, jak říká Benjamin Graham.

Kruh kompetencí pana Gladiše: firmy se stabilní hodnotu, vyhýbá se např.moderním technologiím a biotechnologiím . Na závěr jsme si zasoutěžili o knižní tituly pana Gladiše. Odnesli jsme si, že investování není složité...