Škola tradera 4: Porovnání trhů

2718x přečteno

V dnešním díle Školy tradera si porovnáme vlastnosti jednotlivých trhů s Forexem, zejména pak akciového a trhu s futures kontrakty

Forex versus akcie


Poplatky

Většina brokerů si neúčtuje žádné poplatky za online transakce, nebo obchody po telefonu. S kombinací relativně ustáleného spreadu je Forex trading nejméně nákladný oproti jiným trhům. Broker je za své služby kompezován rozdílem mezi bid/ask cenou, tedy spreadem. Nehovořím zde o rollování jako o poplatku, protože se nejedná poplatek v pravém slova smyslu. Za prvé na rollování můžeme i vydělat, za druhé s rollováním se setká jenom extrémně malé množství obchodů a za třetí každý se přeci, pokud chce, může tomuto zákonu vyhnout.
 

Okamžitá exekuce pokynů

Vaše obchody jsou přímo exukuovány, realizovány za ceny, které vidíte v živých datech. Za normálních podmínek máte tedy jasně danou cenu na každém vydaném pokynu. Tam kde kliknete máte vaší cenu. Nemáme zde žádné zpoždění (relativně vůči akciím) mezi cenou v platformě a na trhu. Mějme na paměti, že většina brokerů pouze garantuje stop, limit a market pokyny za normálních podmínek, což platí po většinu obchodní doby. Ale za extrémní volativity není možné okamžitě exekuovat, proto dochází ke zpoždění  (např. při gapu).
 

Short – prodej bez „uptiků“

Nejprve vysvětlíme, co znamená uptick. Jednoduše toto pravidlo zakazuje na akciových trzích spekulovat  na pokles (shortovat), pokud současná cena je níže než cena posledního uskutečněného obchodu. Toto pravidlo je jakousi regulací trhu, které evidentně brání do určité míry v rychlosti poklesu. Na Forexu nemáme žádné podobné restrikce, které by do určité míry bránily ke spekulaci na pokles. Obchodní příležitosti existují přeci v obou směrech. Takže budete mít vždy rovný přístup k tradingu na bull i bear trhu.
 

Nemožnost kontrolovat trh

Tato výhoda pramení především z velikosti trhu, jelikož při takto ohromném množství protočených peněz, není možné sestavit subjekt, který by byl schopen svojí cenou s trhem pohnout. Hovoříme zde o seskupení bank, fondů, nikoliv o drobných traderech (kteří tvoří méně než 10% celkového kapitálu na trhu).
 


 

Vliv brokerů a analytiků na trh

K tomuto tvrzení mě vede především představa fungování trhu a doba průměrných investic. Rozhodujeme-li se koupit akcie za účelem investice (nikoliv spekulace), hledíme především na zdraví dané společnosti, na situaci na trhu, na očekávání a toleranci k riziku. Při tomto procesu rozhodování na nás působí různé vlivy, čerpáme své informace z různých zdrojů, proto jsme více ovlivnitelní než intradenní obchodník, jež své informace bere primárně z pohybu ceny (technická analýza). Nedokážu si představit nikoho, komu by broker řekl, teď nakupuj měnu xy a on bezmyšlenkovitě nakoupí; musí se přeci ptát proč. Nehledě na to, že v dnešní době se lidé spíše rozhodují na popud médií, než-li na základě osobního vzdělání (a citu). Jistě existují různé asistenční služby, kde broker a jeho makléř se snaží podávat rady, jak by měl člověk (zdržel jsem se využití slova trader) obchodovat, ale tento vztah je spíše založen na osobní důvěře a vztahu k penězům.
 
Sledovali jste někdy TV, kde vám zástupce nejmenované prestižní brokerské společnosti dával doporučení k nákupu, přestože akcie dané společnosti již týdny padají, meziroční výsledky potvrzují katastrofální výsledky a všechny zprávy v médiích poukazují na špatný management? To je přeci samá podstata tohoto vztahu. Pro brokerské domy i pro analytiky, jež pro ně pracují, jste obživou. Měnový trh, jako primární trh, generuje ročně biliony Kč na ziscích pro světové banky. Analitikové na FX neřídí objem obchodů, oni prostě jen analyzují trh, aby banky věděly co se na trhu děje.
 
A to již vůbec nemluvím o zprostředkovatelích, kteří jsou hnáni vidinou vlastního zisku. Jejich vliv na vás je tak bohužel spíše negativní. Vyhněte se zprostředkovatelům, kteří jsou placeni z objemu protočených peněz! V ekonomii tomu říkáme problém pána a správce. Kdy správce kapitálu jedná úmyslně s větším rizikem, aby dosáhl větších zisků, než kdyby kapitál byl jeho vlastní.
 

Tisíce akcií vs. 4 hlavní měnové páry

Na NYSE (New York Stock Exchange) je zalistováno zhruba 4500, dalších 3500 jich je zalistováno na NASDAQu. Nehovoříme-li o dalších burzách (Evropa, Asie), které z nich budete obchodovat? Máte čas je prostudovat všechny a následně vybrat, které jsou pro vás nejpříhodnější? Na Forexu jsou desítky měnových párů, ale většina trhu se soustředí na 4 hlavní měnové páry (majors).Není jednodušší sledovat několik málo párů?

Forex versus futures kontrakty

 

Garantovaný omezený risk

Tradeři musejí mít omezenou velikost ztráty na obchod, aby mohli pracovat s risk managementem. Toto číslo se stanovuje vzhledem k typu strategie a samozřejmě také k velikosti účtu. Riziko na Fx trhu je minimalizováno, neboť pokud požadovaný margin překročí dostupný kapitál z vašeho účtu, obdržíte takzvaný margin call. Ten okamžitě uzavře vaše otevřené pozice. S futures kontrakty člověk může být nemile „překvapen“, kdyby jeho pozice byla zlikvidována ještě se ztrátou mimo účet, kterou musel následně doplatit. 
 

Likvidita, jistota ceny

Forex s 2 bilióny USD obchodů denně je největším a nejlikvidnějším trhem na světě. Tato ohromná likvidita umožňuje tomuto trhu exekuovat pozice bez „skluzu“(slippage), tedy za normálních podmínek nakupovat a prodávat ze ceny, které jsou námi označené (nedojde k vychýlení).
 

Když obchodujete Forex, máte k dispozici okamžitou realizaci pokynů a cenovou jistotu za normálních podmínek na trhu. V kontrastu s futures kontrakty a akciemi, které nenabízejí instantní exekuci dokonce ani v dnešní době počítačů a internetu. Cena zobrazovaná brokery je mnohdy cenou posledního obchodu, nikoliv cenou za níž bude pokyn exekuován.

Autor: redakce