Škola tradera 3: Forex trading v kostce

3600x přečteno

Dnešní díl v koste představuje základní informace o FOREXovém trhu

Co je to Forex?

„The Foreign Exchange market“ (FX) je největším finančním trhem na světě s objemem obchodů přes 4 bilióny dolarů denně. Jedná se o naprosto decentralizovaný trh, jež nemá žádnou konkrétní budovu, kde by makléři na parketu podávali své nabídky na obchody. Tento trh si můžeme představit jako množinu bank, jež svým propojením vytváří jakousi elektronickou síť. Pravě toto propojení umožňuje prakticky okamžitě realizovat obchody 24 hodin denně po celém světě bez transakčních nákladů. Pro představu si zkusme porovnat velikost tohoto trhu například s New Yorskou burzou (NYSE), jednou z největších na světě, kde se denní objem obchodů pohybuje kolem 25 miliard dolarů. Velikostně jsou tyto trhy nesrovnatelné.
 

S čím se obchoduje na Forexu?

Jednoduše řečeno s penězi, směňujeme totiž měny mezi sebou. Obchod tedy znamená zakoupení jednotky měny A za odpovídající množství měny B. To co vypovídá o poměru možné směnitelnosti nazýváme měnovým kurzem, měny jsou tedy obchodovány v párech. Například euro a dolar (EUR/USD), nebo japonský yen a britská libra (JPY/GBP). K tomu abychom se mohli zúčastnit jednotlivých obchodů nám pomáhá broker, který nám umožňuje přístup na trh.
Protože nenakupujeme nic fyzického, mohou se vám obchody tohoto typu jevit poněkud neobvyklé, nebo zvláštní.V jiných obchodech přeci nakupujeme něco hmotného, kávu, ropu, něčí dluh, nebo dokonce část společnosti. Jedná se však pouze o povrchní pohled, představme si proto, že s nákupem jedné měny zakupujeme také součást konkrétní “země“ (ekonomiky). Když například zakoupíte sumu NZD (New Zeland dolar) a chcete ji dlouhodoběji držet, domníváte se, že Novo Zélandská ekonomika bude prosperovat, a vám se tak zvýší hodnota drženého podílu.
 

Obecně se dá říci, že měnový kurz jedné měny vůči jiné měně je reflexí zdraví ekonomiky jedné země ku druhé.

Zhruba do roku 1990 byl tento trh přístupný pouze pro „velké hráče“, myšleno zvláště hedge fondy a banky. Především z důvodu vysokých kapitálových nároků na subjekty (nad 10 miliónů US dolarů), byl tento trh absolutně nedostupný pro malé a středně velké obchodníky. Ale s velkým boomem internetu, online Forex trading začal být dostupný pro širší veřejnost. Právě díky již zmíněným brokerům, jsme tedy schopni vstupovat na trh i s poměrně malým počátečním kapitálem. U některých společností se dostáváme až na hranici 20 000 Kč, ale zkušený obchodník by se nám s touto sumou spíše pousmál.
 

Jaké měnové páry jsou obchodovány?

Nejpopulárnější měnové páry s jejich symboly jsou zobrazeny v následující tabulce:
 

Symbol

Země

Měna

USD

Spojené státy americké

Dolar

EUR

Členové EU

Euro

JPY

Japonsko

Yen

GBP

Velká Británie

Libra

CHF

Švýcarsko

Frank

CAD

Kanada

Dolar

AUD

Austrálie

Dolar

NZD

Nový Zéland

Dolar

 
Měnové symboly se vždy skládají ze tří písmen, kde první dvě indentifikují jméno země a třetí písmeno značí jméno dané měny.

 

Kdy bývají měny nejvíce obchodovány?

Forex je jedinečný mezi všemi trhy na světě, protože nemá žádnou otevírací-zavírací dobu, je funkční 24 hod denně. Během celého dne se totiž zavírají a otevírají různá obchodní centra, která zaručují dostatečnou likviditu. Třeba i v noci, když spíme, jsou na druhé polokouli otevřené instituce připravené obchodovat. Výjimkou jsou víkendy, kdy právě ony instituce jsou uzavřeny, proto můžeme sledovat na grafu jakési skoky ceny mezi pátkem a pondělkem. To ovšem neznamená, že by nebyl FX funkční, jelikož tento trh není vázán na jednotlivé systémy bank. Tyto skoky (standartně nazýváno gap) jsou způsobeny právě objemem, který proteče přes trh, jelikož právě tyto instituce mají více jak 90% podíl na objemu.
 

Časové pásmo

GMT +2 (Praha)

GMT

Tokyo Open

2:00

0:00

Tokyo Close

11:00

9:00

London Open

10:00

8:00

London Close

19:00

17:00

New York Open

15:00

13:00

New York Close

24:00

22:00

 

Jaké měny jsou nejvíce obchodovány?

Vyjádření objemu obchodů je nejjednoduší čitelné z následujícího grafu. Jak vidíme, nejvíce obchodovanou měnou je USD s 86% všech transakcí na Forexu. Euro se podílí na objemu přibližně 37%, japonský yen jako třetí se 17%. Je zřejmé, že když se měny obchodují v měnových párech, tak není možné, aby jenotlivé měny měly relativně dohromady 100%, tuto sumu bychom obdrželi, kdybychom hovořili o jednotlivých měnových párech jako o kategoriích.
 
 

Proč obchodovat právě FX?

Forex nabízí pro spekulanty mnoho výhod oproti ostatním trhům, jedná se především o následující:
  • Žádné poplatky – broker by měl vydělávat pouze na rozdílu mezi nabídkou a poptávkou na trhu, tomuto rozdílu říkáme spread
  • Žádní zprostředkovatelé.Pouze trh, broker a vaše platforma. Žádní makleři, jež jsou vyplácení z objemu „protočených peněz“, žádní finanční poradci.
  • Žádná minimální velikosti obchodů. U komodit jsou dané velikosti kontraktu, na forexu můžeme obchodovat i s $250 (přestože jak si vysvětlíme později to rozhodně není dobrý nápad)
  • Nízké transakční náklady
  • Trh je otevřený 24 hod denně
  • Z důvodu své velikosti je prakticky neovlivnitelný – žádný fond, či banka není schopna ovlivňovat cenu
  • Obchodování s pomocí páky (vypůjčených peněz) – umožňuje nám nejen vstupovat na trh, ale také s větším rizikem dosahovat větších výdělků
  • Vysoká likvidita – kdykoliv můžeme kliknutím myši prodat nebo nakoupit; nikdy neuvízneme v obchodu, protože bychom nenašli protistranu k obchodu
  • Možnost obchodování „demo“ účtů většinou zdarma
  • Mini a micro trading

Co vše tedy potřebujeme abychom mohli začít?

Jediné co potřebujeme je počítač s kvalitním vysokorychlostním připojením k internetu a samozřejmě informace obsažené na tomto serveru.
 

Jaký by měl být minimální kapitál pro začátek obchodování?

Dnes je možné si založit učet již s několika stovkami dolarů, tento typ účtu se nazývá Micro.V tuzemsku však  tento typ účtu není možné aktivovat. V České republice se minimální možná suma pro start pohybuje na hranici 20 000 Kč, což zhruba odpovídá standardu v zahraničí pro Mini účet. Naše doporučení zní nejméně $1 000 pro Micro účet a $10 000 pro Mini účet. Pro českého obchodníka by neměl být problém si otevřít účet i u zahraničních brokerských domů, jelikož je zřejmé, že na větším trhu, kde je větší konkurence, budou brokeři poskytovat také lepší služby a servis. Lekcí „jak si vybrat správneho brokera“ se budeme zabývat později.

 

<< Předchozí díl

Autor: redakce