Nezaměstnanost mladých

2937x přečteno

Ve 4. čtvrtletí roku 2013 byla nezaměstnanost v ČR 6,8 %. Podle nejnovějších ekonomických údajů dosáhla nezaměstnanost v ČR 7,9 % a v EU28 7,9 %. Alarmující je hlavně nezaměstnanost mladých.

Nezaměstnanost mladých (lidé do 25 let) sice mírně klesla, nicméně v mnoha zemích stále dosahuje dvojnásobku čísla před krizí. Nejhůře jsou na tom jižní země, jmenovitě Španělsko, naopak Německo je světlou výjimkou – je to jediná země, kde nezaměstnanost mladých klesla.

Tabulka: Nezaměstnanost mladých

  2008 1Q 2014
EU28 15,8 22,8
ČR 10,2 16,9
Německo 11,0 7,9
Řecko 22,5 57,3
Španělsko 20,5 54,1
Rakousko 8,0 9,9

Nezaměstnanost mladých je přímým důsledkem krize, která vypukla v roce 2008. Je empiricky dokázáno, že mladí lidé v období krize si daleko hůře shání práci a daleko hůře si ji udrží. Navíc v krizových obdobích jsou absolventi ochotni přijímat horší zaměstnání. Zaměstnanost mladých může vyústit v dlouhodobou nedobrovolnou nezaměstnanost.

Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/21_youth_unemployment.pdf

U dlouhodobé nezaměstnanosti je často podceňována „psychologická stránka“. Lidé jsou dlouhodobě nezaměstnaní, což má negativní účinky na jejich osobnost, cítí se frustrovaní, což způsobuje, že si po čase práci přestanou hledat úplně. Dlouhodobě nezaměstnaný člověk také působí v očích zaměstnavatele jako nezaměstnatelný, jelikož zaměstnavatelé si často řeknou, že člověk, který dlouho nepracoval, není schopný kvalitně vykonávat danou práci.

Zde vidíte, jak se vyvíjela nezaměstnanost mladých dle struktury vzdělání:

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-968_en.htm

Z grafu je jasně patrné, že největší problém se sháněním práce mají mladí lidé s nejnižším vzděláním.

Jak řešit tenhle palčivý problém zůstává otázkou. Jedním z řešení by mohlo být propojení studia s praxí. Kombinace studia a práce na kvalifikovaných pozicích by přinesla prospěch nejenom samotným studentům, ale i firmám a české ekonomice, protože ubývá ekonomicky aktivního obyvatelstva z důvodu stárnutí. Zářným příkladem kombinace studia a práce v daném oboru jsou severské země, Nizozemí a Německo, které se vyznačují vysokou mírnou zaměstnanosti osob do věku 30 let.

Celková nezaměstnanost v EU:

Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-01042014-AP/EN/3-01042014-AP-EN.PDF

Zdroje: Ekonom, Český statistický úřad, Eurostat

Autor: