Škola tradera 2: Obecná pravidla

3135x přečteno

Druhý díl Školy tradera přináší obecná pravidla, které by měl každý trader dodržovat

Podstata měnových trhů

Obchod s měnami, nebo komoditami je podnikání jako každé jiné. Vyžaduje dlouhodobou a soustředěnou přípravu, odhodlání, disciplínu a především psychicky silnou a vyrovnanou osobnost. Nemáme zde pracovní dobu, ani nadřízené, které by zajímalo naše pracovní nasazení. My jsme stoprocentně odpovědní za své výsledky, my podáváme pokyny, my inkasujeme zisky a my trpíme při ztrátách. Při neúspěchu nemůžeme vinit ostatní, při úspěchu nemusíme nikomu děkovat.

Můžeme se zde však setkat s jednou zásadní rozdílností. V reálném životě obvykle obchodujme se statky, které určitým způsobem chceme (přinášejí nám užitek). Nevidím však důvod, proč neobchodovat se statky opačného charakteru. Tím mířím k hlubšímu pochopení těchto obchodů. Jak si zajisté dokážete představit v minulosti docházelo k obchodům především z důvodu zabezpečení potřeb týkající se obživy, nyníse však trh znatelně vyvinul, umožnil jeho členů zacházet s novými (finančními) nástroji, a tím zefektivňovat fungování naší společnosti. Burza je pouze složitější systém trhu, který stojí pouze a jedině na nabídce a poptávce, na tom docílit většího užitku. Tyto relativně nové struktury umožňují přenášet riziko, a tím umožňovat efektivnější hospodaření. Spekulant sice obchoduje například s ropou, nebo s pšenicí, ale jeho hlavním obchodním artiklem je ve skutečnosti riziko. Svůj zisk si zaslouží, protože nese riziko, kterému ostatní nechtějí čelit.Riziko nepřináší užitek, právě naopak, je to jakobychom obchodovali s něčím, co nechceme. Klasickým příkladem může být zemědělec, který prodá opci, aby si ochránil určitou část svého zisku a nenesl riziko případného poklesu cen své produkce. Ať je podkladovým aktivem libovolný statek, spekulant je výhradně obchodník s rizikem.

Riziko plyne z naší neznalosti. Lze ho minimalizovat, nikoliv však úplně odstranit. Riziko je původně cizí slovo znamenající určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost nezdaru. Riziko je tím větší, čím nižší je pravděpodobnost úspěchu. Každé riziko se dá managovat (řídit), ale musíme si ho býti vědomi.

Rozhodnutí

Každý den jsme nuceni činit rozhodnutí. Mnohé z nich si ani neuvědomujeme. Podmínkou pro správné rozhodnutí je objektivní postoj a kvalitní zdroje informací. Nikdy nebudeme schopni v našem rozhodování zahrnout všechny dostupné informace, proto nikdy nebudou naše rozhodnutí stoprocentní. Ovšem to přeci neznamená, že nejsme schopni se rozhodnout správně. Každý máme jiné hodnoty, každému se líbí něco jiného. Každý je idividualitou, která na trh přinese něco nového. Proto nechme hodnocení, co je dobré, na jednotlivci a jeho pocitu.

Trhy se chovají zásadně iracionálně. Prozatím nebyl vymyšlen žádný systém (algoritmus), který by dokázal předpovědět budoucí vývoj. Neexistuje žádná zázračná metoda, která by zaručeně vydělalabalík peněz, proto ani nevěřme laciným návrhům některých společností a používejme hlavu. Kdyby existoval systém, jež vydělává miliony dolarů, banky by nezaměstnávaly tisíce analytiků a dalších obchodníků, aby pracovali s jejich penězi. Pokaždé, když vyděláte 1 Kč, musí někdo o tuto korunu přijít.

Naše rozhodnutí ovšem není spojeno pouze s volbou povolání, ale s volbou životního postoje, s volbou pohledu na svět. Myslíme-li to s tradingem vážně, nestanou se z nás automaticky finančně nezávislé osoby, nýbrž pozorovatelé, studenti a kritikové. Zapomeňte jednou pro vždy na mylnou představu, že obchodování je adrenalinovým sportem, a žetradeři neznají tvrdou práci.Opak je pravdou, úspěch na tzích získají jen ti pracovití. Staré české přísloví říká: „bez práce nejsou koláče“ v tradingu platí dvojnásob. Práce takového obchodníka spočívá především v analyzování, neustálém počítání, testování, pozorování a v neposlední řadě neustálého vzdělávání.Proč se neustále setkáváme s takto překroucenými názory? Protože většina začínajících vidí za obchodem svůj vlastní komfort.Pravděpodobně je to také následkem historek o rychlém zbohatnutí (tzv. americkém snu). Trading je totiž jedinou činností, kde lze uspět v krátkém časovém horizontu pouze na základě štěstí, jak jsme se již zmínili v předešlém článku.

Kapitalizace, přístup

Počáteční investice kapitálu je velmi důležitým bodem, nad kterým se musíme více pozastavit, jelikož kapitalizace souvisí již od počátku s naším přístupem. Trading není pro každého, počáteční kapitálová investice by měla být ideálně 200 000 Kč (5000 USD). Ano, jedná se o znatelnou částku, ovšem musíme si uvědomit, že se nerozhodujeme nad investicí do koníčku. Jedná se o náš podnik. Restauraci také nemůžete založit s deseti tisíci v kapse. Podstatné je si uvědomit, že peněžní investice není tou hlavní investicí. Hlavní investicí je váš čas a energie, kterou do této činnosti budete muset vložit.

Spousta z vás by si mohla klást otázku proč zrovna zmíněná suma 200 000 Kč. Částka, kterou se rozhodneme vložit do tohoto podnikání, musí být pro nás znatelná. Nikoliv ve smyslu životních potřeb, ale čistě ve vztahu k jejich hodnotě. Pokud začneme s „malou“ částkou například 20 000 Kč, nebudeme nám na penězích dostatečně záležet, budeme tolerovat větší míru rizika. Začneme-li s „velkou“ sumou, ovládne nás strach a ztratíme objektivitu při otevírání pozic. Počáteční kapitál je jasnou známkou vašeho přístupu. Pokud nejste rozhodnutí investovat, raději vyčkejte, případně se zamyslete nad alternativním využitím peněz.

Ztráty jsou nevyhnutelnou součástí tradingu. Dokonce i ti nejlepší mají ztrátové obchody. Ztráty patří k tradingu stejně neodmyslitelně jako zisky. Díky pochopení tohoto faktu budeme schopní obstát ve špatných časech a dál zůstat ve hře. Mnozí profesionální obchodníci by se mnou souhlasili, kdybych řekl, že nejhorším není několik ztrátových obchodů, nýbrž několik vítězných obchodů v řadě. Člověk rychle nabude dojmu, že právě on přišel na něco jedinečného. Nikoliv.

Nejsme-li ochotní ztratit, nemůžeme vydělat.

Deník, záznamy

K základním vlastnostem dlouhodobě profitabilních obchodníků patří disciplinovanost a trpělivost. Jednoduše o tom mluvit, těžší pravidelně realizovat. Je absolutně nutné si od prvních dnů vést poznámky, deník. Jelikož trading je také trochu o kreativním vytváření, musíme mít zdroje neustále po ruce. Po zpracovávání množství materiálů je vždy potřeba uchovávat si poznámky při ruce. Nehledě na to, že jde přeci o vaše peníze, takže obezřetnost a přesnost jsou ve vašem nejlepším zájmu.

Plán

Pro eliminování rizika je zásadní vědět, co děláte. To budete vědět pouze tehdy, pokud budete mít vše zaznamenáno a pevně stanoveno, budete dodržovat svůj plán. Jen stěží se lze v činnosti zlepšovat, pokud nebudete vědět, co děláte špatně. Abyste mohli vyhledávat své chyby, což je mimochodem velmi náročné, musíte vědět, jak a proč jste se v dané situaci zachovali. Když již máte peníze v trhu, nekontrolujete hlavu a ztratili jste objektivitu. Pouze a jedině přesně stanovený plán umožňuje v obchodování dosahovat konzistentních výsledků.

Otevřenost

Posledním klíčovým bodem je otevřenost a upřímnost sama k sobě. Přiznání si, že nejsme jedineční, že jsme lidé a dopouštíme se chyb. Je nutné začít spolupracovat, nestydět se za své názory. Sdílení úspěšných obchodů je dobré, ale sdílení špatných obchodů je výborné. Dokázat přijmout prohru je hodnotou vítězů.

Domnívám se, že by člověk měl být poučen o rizicích dříve, nežli přijde řeč o reálném účtu. Není ostudou počkat, je hloupostí spěchat. Člověk sám si je často vědom, kdy se v dané tématice orientuje natolik, že je schopný podat přijatelný výkon. Počkejte s reálnými obchody do doby, kdy budete vědět, co děláte. Cílem těchto článku je také donutit se k zamyšlení a uvědomění si reality. Každý, kdo se rozhodne působit na finančních trzích, si musí být vědom rizik a musí věřit ve svůj úspěch. Jinak se utopí jako 90% ostatních, doslova.

<< Předchozí díl    Následující díl>>

 

Autor: redakce