U - slovník finančních pojmů Klub investorů

1685x přečteno

Klub investorů pro Vás připravil seznam základních finančních pojmů, které by měl znát každý investor. V následujícím článku jsou slova začínající písmenem "U".

Ukazatel PEG - Všeobecně je známo, že investory přitahují tituly se silným růstovým potencionálem. Tato velká pozornost pak má tendenci mnohonásobně zvýšit cenu akcie nad tržní „běžné“ ohodnocení

Ukazatel Price/Book value - Ukazatel Book value vyjadřuje hodnotu aktiv společnosti po odečtení veškerých pasiv (čistá aktiva). Vyjadřuje to tedy hodnotu „toho, co by zbylo“ v případě, že by došlo k prodeji společnosti a uhrazení jejích závazků. Ukazatel Price/book value (zkráceně price/book) pak vyjadřuje to, co jsou investoři ochotni zaplatit za hodnotu těchto čistých aktiv. Čím vyšší je tato hodnota, tím větší důvěru v daný titul hodnota ukazatele vyjadřuje.

Ukazatel Price/Sales Ratio - Tento ukazatel se stal velmi populárním mezi investory z několika důvodů. Za prvé ve většině případů akcie s nízkým ukazatelem PSR překonávají růstem tituly s nízkým ukazatelem P/E. Za druhé mnoho investorů nemá stoprocentní důvěru v odhadované zisky (E v ukazateli P/E), které se často stávají předmětem účetních machinací (ne vždy nezákonných) například v souvislosti s odpisy nehmotných aktiv apod., u tržeb je naproti tomu více složité ovlivňovat jejích výši, pokud má být dodržena litera zákona. A naposled internetová horečka, která v devadesátých letech ovlivňovala dění na akciových trzích, donutila investory pracovat s mnoho ukazateli založenými na očekávání s výjimkou očekávaných zisků.

Underperform - Výrok při investičním doporučení - výnosnost akcie by měla být nižší než výnosnost indexu (zpravidla nejméně o 5% nižší).

Underweight - Výrok při investičním doporučení - akcie by měla mít v portfoliu nižší váhu, než je její váha v indexu.

UNIVYC, a. s. - Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., která zajišťuje vypořádání obchodů s cennými papíry pro členy burzy a ostatní neburzovní účastníky Univycu.

US GAAP - (US Generally Accepted Accounting Principles), výslovně americká varianta všeobecných účetních standardů.

Úrokové riziko - Riziko ztráty plynoucí ze změny úrokových sazeb. Např. dlužník má variabilně úročený úvěr, zvýší se úrokové sazby a dlužním musí platit vyšší úroky. Nebo podnik poskytne dceřinné společnosti variabilně úročenou půjčku, sníží se úrokové sazby a podnik dostává nižší úroky. Proti úrokovému riziku se lze zajistit prostřednictvím finančních derivátů.

Hledejte ve slovníku také slovaz začínající na písmeno: 

 

ABCD, EFGHIJKLMNOPRSTUVWZ

 

Autor: redakce