Trh fúzí a akvizicí v ČR ožívá

3029x přečteno

Počet nákupů a prodejů firem v ČR vzrostl v první polovině roku o 43 %. Jen v regionu jihovýchodní a střední Evropy byl zaznamená nárůst počtu transakcí o 27 %. Česká republika je ze států spadajících do zmíněného regionu pokládána co do počtu úspěšně provedených obchodních transakcí v zahraničí za opravdovou špičku. Hodnota provedených transakcí se v průběhu let se jednoznačně zvýšila. Prim hrajou investice do výroby, služeb a nemovitostí.

Trh fúzí a akvizicí v České republice zaznamenal v první polovině letošního roku v porovnání se stejným obdobím v loňském roku znatelný nárůst. Vypadá to, že výsledky z letošního roku by mohly být nejlepší od počátku recese v roce 2009, což vzbuzuje pozitivní náladu. Čeští investoři doposud provedli 73 transakcí v zahraničí, což je meziroční nárůst o 43 %. Dalších 26 transakcí provedli čeští investoři na domácím poli. Objem obchodů, které byly uveřejněny, dosáhl hodnoty 1,18 miliardy USD. 

"Jednoznačně pozitivní trend svědčí o třech význammých faktorech: roste koupěschopná poptávka po českých firmách, roste počet transakcí, které se podaří úspěšně uzavřít a roste aktivita českých firem v zahraničí. Protože však nedošlo k prodeji žádné velké firmy, oproti loňskému roku, je celková hodnota transakcí nižší. Do statistiky totiž není započtena akvizice společnosti Net4G v objemu 2,05 miliardy USD, která do konce pololetí nebyla finálně dokončena," říka Petra Wendelová, partnerka poradenské společnosti EY pro fúze a akvizice.

"Zájem českých firem o investování v zahraničí permanentně roste již několik let. Například v Maďarsku je ČR aktualně druhým nejvýznamnějším investorem. Skvělou pověst mají české firmy i na Balkáně, kde jsou v posledních letech velmi aktivní. Český investor je v tomto regionu vnímán jako nositel inovace, kapitalu a západních technologií. Existují však i technologické štiky jako třeba brněnský Tescan, který aktivně vyhledává akviziční cíle skutečně po celém světě," říká Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v ČR. 

Z pohledu odvětví se nejvíce transakcí uskutečnilo v oblasti výroby (14 transakcí) a služeb (12 transakcí). První místo z hlediska velikosti uskutečnění transakce získala společnost Energetický a průmyslový holding a.s., která odkoupila Středoslovenskou energetiku a.s. Druhé místo na pomyslném žebříčku patří Litvínovské uhelně a.s., která převzala  Elektrárnu Chvaletice. Třetí v pořadí je Skupina PPF, která odkoupila část skupiny Generali PPF Holding. V rámci regionu jihovýchodní a střední Evropy proběhlo nejvíce fúzí v Turecku, Bulharsku a Polsku. Ve zmiňovaném regionu narostl počet transakcí o 20,7 %.

Zdroj: http://www.quote.cz/zpravy-cz/akcie-cz/text/6766-pocet-nakupu-a-prodeju-firem-v-cr-vzrostl-v-prvni-polovine-roku-o-43

Autor: JeDi

Foto: cs.wikipedia.org

Vložil: Jakub Růžička

Autor: redakce