Škola investování 21: Komodity 1. část

4727x přečteno

V tomto a dvou následujících článcích se budeme nejdřívě věnovat obecné charakteristice komodit a poté se více zaměříme na popis ropy a drahých kovů. Každá komodita má své vlastní chování a vývoj díky faktorům, které ji ovlivňují. Všechny komodity se v mnohém podobají a prolínají, v mnohém se však zásadně liší. Makroekonomický vývoj, jak jednotlivých zemí, tak i světa, má dopad na vývoj všechny typů komodit.

Nejčastější komodity

Nejčastějšími komoditami obchodovanými na trzích je již zmiňovaná ropa, drahé kovy, zemědělské plodiny a energie. Neobvyklé nejsou ani kontrakty na potraviny či hospodářská zvířata. Mezi drahé kovy určené k investicím nepatří pouze zlato či stříbro, ale i platina a palladium. Zemědělské plodiny zahrnují obilí, kukuřici, sóju, bavlnu, cukr, kávu a kakao.
 

Jak tedy s komoditami obchodovat?

„Počátky obchodů s komoditami sahají do středověku, kdy si rolníci snažili zajistit budoucí odkup své úrody. Původně se týkaly zejména zemědělských produktů, protože jejich produkce trvá zpravidla delší čas. Zajištění odkupu úrody dávalo zemědělcům jistotu příjmů a kupcům jistotu, že dostanou dané množství úrody za dohodnutou cenu. Rolníci mohli díky zaručenému odkupu najmout pomocné síly nebo si půjčit peníze, které vrátili až po sklizni. Kupci mohli naopak počítat s budoucím vypěstováním daného množství úrody i s její předem známou cenou.“ (zdroj: wikipedia)
 
Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že nejčastěji se komodity obchodují pomocí termínovaných kontraktů, které zavazují dodavatele k dodání a kupce k odběru dohodnutého množství zboží v předem dohodnutý termín a cenu. Využívají se také investiční certifikáty či vysoce standardizované a regulované instrumenty ETF (exchange traded funds).
 
Investiční certifikáty patří mezi cenné papíry, které lze koupit nebo prodat na burze. Cena se vyvíjí na základě vývoje hodnoty podkladového aktiva, kterým mohou být veřejně obchodované akcie či akciové indexy, komoditní kontrakty a další.
 
U drobných investorů se v poslední době těší velké oblibě indexové fondy ETF a to proto, že nabízejí jako otevřené podílové fondy možnost investovat do většího množství rozdílných titulů na kapitálovém trhu koupí jediného cenného papíru.
 
„Aktiva fondu jsou uložena u depozitáře, který je přijímá do úschovy, nebo je z ní uvolňuje podle objemu vydaných ETF. Zároveň dohlíží na to, že odpovídají strategii v prospektu fondu a potvrzuje cenu ETF podle aktuální hodnoty aktiv. Cena ETF je jen o něco málo nižší než cena jeho aktiv. Rozdíl představuje zisk emitenta. Emitent vydělává i na rozdílu ceny prodeje a nákupu, a proto udržuje vysokou likviditu.“ (časopis dámského investičního klubu České spořitelny Lady In, léto 2011, článek Komodita, která hýbe světem)
 
Na komoditních burzách se obchoduje zpravidla s násobky určeného množství dané komodity. I pro tyto burzy platí regulace a dohled státních úřadů. Následující tabulka zobrazuje vybrané komoditní burzy.
 
Burza
Stát
WWW stránky
Chicago Mercantile Exchange (CME)
USA
Chicago Board of Trade (CBOT)
USA
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
USA
New York Board of Trade (NYBOT)
USA
SRN
Komoditní burza Praha
ČR
Burzy se odlišují především nabídkou obchodovaných komodit a množstvím jednotek, které jsou stanoveny v lotech, dále poplatky a pravidly obchodování. I zde je zapotřebí brokerů, kteří zprostředkovávají obchody.
Investice do komoditních indexů začínají být stále více oblíbenou formou investic. Mezi nejznámější patří S&P GSCI a CRB Reuters/Jefferies obsahující pět skupin komodit – energie, drahé kovy, průmyslové kovy, zemědělské plodiny a hospodářská zvířata. V prvním zmiňovaném indexu má největší váhu energie a ropa (až 70 %), v druhém indikátoru mají téměř třetinovou váhu zemědělské plodiny.
 

Cykly

Vývoj cen komodit probíhá v dlouhých cyklech, ceny rostou i dvacet let a poté postupně klesají. Některé však podléhají sezónním výkyvům, např. zemědělské plodiny. Jejich ceny tedy výrazně ovlivňují vnější faktory, jako je počasí, výše sklizně a zásoby. Právě tyto faktory nahrávají spekulantům. Velkou roli hraje také ochota riskovat, a proto mohou mít komodity ve vašem portfoliu různě velký podíl. Obecně se doporučují jako doplňková investice s podílem okolo 5 – 15 %. Výše zisku je determinována nejen vývojem cen komodit, v úvahu musíme vzít i měnové riziko. S komoditami se obchoduje převážně v dolarech, a proto je důležité sledovat vývoj koruny vůči dolaru.
 

Obecné charakteristiky uvedené v tomto článku se dají vztáhnout ke každé komoditě. Nesmíme však zapomenout, že každá má také své zvláštnosti vycházející z její povahy.  Pro naše účely se v následujících dvou dílech zaměříme na ty nejčastější, tedy ropu a kovy.  

Autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce